Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MGE Static Transfer Switches

True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources

Critical power distribution without compromise

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
MGE Static Transfer Switches schneider.label True redundancy and exceptional high reliability for automatic transfer between power sources
  Quay lại   Row Power Distribution

MGE Static Transfer Switches

   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     STSAUX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     STSAUX

     MGE Upsilon STS Auxiliaries
    • Giá tốt nhất
     STS30 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     STS30

     MGE Upsilon STS 30A
    • Giá tốt nhất
     STS60 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     STS60

     MGE Upsilon STS 60A
    • Giá tốt nhất
     STS630 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     STS630

     MGE upsilon STS 630A