Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Rack-mount Transfer Switches

Provides redundant rack mount power to single-corded equipment.

The only manageable transfer switch in 1U

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Rack-mount Transfer Switches schneider.label Provides redundant rack mount power to single-corded equipment.
  Quay lại   Transfer Switches

Rack-mount Transfer Switches

   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     AP4421 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP4421

     RACK ATS, 230V, 10A, C14 IN, (12) C13 OUT
    • Giá tốt nhất
     AP4422 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP4422

     Rack ATS, 230V, 16A, (2) IEC 309 in, (1) IEC 309 out
    • Giá tốt nhất
     AP4423 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP4423

     RACK ATS, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT
    • Giá tốt nhất
     AP4424 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP4424

     Rack ATS, 230V, 32A, IEC 309 in, (16) C13 (2) C19 out
    • Giá tốt nhất
     AP7768 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7768

     BRACKET KIT, REAR RAILS, RACK ATS
    • Giá tốt nhất
     AP7769 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AP7769

     Cord Retention Bracket for Rack ATS