Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Airflow Management

Accessories to improve rack cooling efficiency by preventing air recirculation and reducing bypass airflow.

Industry leading purpose built rack accessories to increase cooling efficiencies and thermal capacities and maintain hot / cold aisle separation.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Airflow Management schneider.label Accessories to improve rack cooling efficiency by preventing air recirculation and reducing bypass airflow.
   • 78 products available

    • Giá tốt nhất
     AR7708 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7708

     NetShelter SX Air Recirculation Prevention Kit
    • Giá tốt nhất
     AR7720 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7720

     KoldLok® Integral Raised Floor Grommet (Qty. 10)
    • Giá tốt nhất
     AR7730 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7730

     KoldLok® Surface Mount Raised Floor Grommet (Qty. 10)
    • Giá tốt nhất
     AR7731 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7731

     NetShelter SX External Air Sealing Kit (qty 10)
    • Giá tốt nhất
     AR7740 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR7740

     KoldLok® Extended Raised Floor Grommet (Qty. 10)
    • Giá tốt nhất
     AR8101BLK Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR8101BLK

     Airflow Management Blanking Panel Kit (1U, 2U, 4U, 8U) Black
    • Giá tốt nhất
     AR8108BLK Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR8108BLK

     1U Airflow Management Blanking Panel Kit (Qty 2) Black
    • Giá tốt nhất
     AR8136BLK Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR8136BLK

     1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel - Qty 10
    • Giá tốt nhất
     AR8136BLK200 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR8136BLK200

     1U 19" Black Modular Toolless Airflow Management Blanking Panel - Qty 200
    • Giá tốt nhất
     AR8355 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR8355

     NetShelter WX Vented Gland Plates