Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

NetShelter SX

Feature-rich rack enclosure optimized for easy installation, managing cables, integrating power distribution, and maximizing airflow.

World's most versatile rack enclosure with over 1 million units sold!

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
NetShelter SX schneider.label Feature-rich rack enclosure optimized for easy installation, managing cables, integrating power distribution, and maximizing airflow.
   • 20 products available

    • Giá tốt nhất
     AR3104 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3104

     APC NetShelter SX 24U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3105 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3105

     NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3107SP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3107SP

     NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging
    • Giá tốt nhất
     AR3150SP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3150SP

     NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging
    • Giá tốt nhất
     AR3155 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3155

     NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3157 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3157

     NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3157SP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3157SP

     NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging
    • Giá tốt nhất
     AR3200 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3200

     NetShelter SX Colocation 2 x 20U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3300 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3300

     NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black
    • Giá tốt nhất
     AR3300SP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     AR3300SP

     NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black -2000 lbs. Shock Packaging