Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

PowerChute Personal Edition

Easy-to-use, safe system shutdown software with power and energy management features for home computers and battery backups.

The ideal choice for home battery backup users.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
PowerChute Personal Edition schneider.label Easy-to-use, safe system shutdown software with power and energy management features for home computers and battery backups.
  Quay lại   UPS Management

PowerChute Personal Edition

   • 2 products available

    • Giá tốt nhất
     SFPCPEHS100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SFPCPEHS100

     Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool
    • Giá tốt nhất
     SFPCPE302 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SFPCPE302

     PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)