Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Aquaflair FC

Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications

The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Aquaflair FC schneider.label Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     BCEF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BCEF

     Modulating Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans and Free-Cooling System
    • Giá tốt nhất
     ERAF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ERAF

     Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans and Free-Cooling System
    • Giá tốt nhất
     ISAF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ISAF

     Modulating Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans and Free-Cooling System
    • Giá tốt nhất
     TSAF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSAF

     Modulating Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans and Free-Cooling System
    • Giá tốt nhất
     TRAF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TRAF

     Air-Cooled Water Chillers with Free-Cooling System for Outdoor Installations
    • Giá tốt nhất
     BREF Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BREF

     Air-Cooled Water Chillers with Axial Fans and Free-Cooling System