Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Altivar Process ATV600

  Variable speed drive for fluid management from 0.75kW to 800kW

  Variable Speed Drive with embedded Services dedicated to process Industry and Utilities for 3 phases synchronous, asynchronous and special motors from 800 kW from 1,5 MW.

  Altivar Process ATV600
  Quay lại

  Altivar Process ATV600

     • Giá tốt nhất
      ATV630U07M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U07M3

      variable speed drive ATV630 - 0.75kW/1HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U15M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U15M3

      variable speed drive ATV630 - 1.5kW/2HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U22M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U22M3

      variable speed drive ATV630 - 2.2kW/3HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U30M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U30M3

      variable speed drive ATV630 - 3kW - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U40M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U40M3

      variable speed drive ATV630 - 4kW/5HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U55M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U55M3

      variable speed drive ATV630 - 5.5kW/7.5HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630U75M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630U75M3

      variable speed drive ATV630 - 7.5kW/10HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630D11M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630D11M3

      variable speed drive ATV630 - 11kW/15HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630D15M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630D15M3

      variable speed drive ATV630 - 15kW/20HP - 200...240V - IP21/UL type 1
     • Giá tốt nhất
      ATV630D18M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV630D18M3

      variable speed drive ATV630 - 18.5kW/25HP - 200...240V - IP21/UL type 1