Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  TeSys D

  Contactors and reversing contactors up to 75 kW/400 V and 250 A/AC1

  Contactors and reversing contactors up to 75 kW/400V and 250A/AC1

  TeSys D
  Quay lại

  TeSys D

     • Giá tốt nhất
      LC1D09P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D09P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D09BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D09BD

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D09B7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D09B7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D25P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D25P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D18P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D18P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D32P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D32P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D80P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D80P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 80 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D12P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D12P7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D65AP7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D65AP7

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
     • Giá tốt nhất
      LC1D25BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      LC1D25BD

      TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil