Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iIDK RCCB

Residual current circuit-breaker up to 100 A

Residual current circuit-breaker up to 100 A

Acti 9 iIDK RCCB
   • 19 products available

    • Giá tốt nhất
     A9KR13225 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR13225

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR13240 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR13240

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR13263 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR13263

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 63A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR13440 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR13440

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR13463 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR13463

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 30mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR15240 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR15240

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 40A - 100mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR15263 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR15263

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 63A - 100mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR15440 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR15440

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 4P - 40A - 100mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR15463 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR15463

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 4P - 63A - 100mA - type AC
    • Giá tốt nhất
     A9KR16225 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9KR16225

     Acti 9 ID K - residual current circuit breaker - 2P - 25A - 300mA - type AC