Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 iCT

Contactors

Discover Acti 9 iCT 1 to 4 poles wide range of contactors

Acti 9 iCT
   • 90 products available

    • Giá tốt nhất
     A9C20132 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20132

     iCT 25A 2NO 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20134 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20134

     iCT 25A 4NO 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20137 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20137

     iCT 25A 4NC 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20663 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20663

     iCT 63A 3NO 220...240V 60Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20162 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20162

     iCT 63A 2NO 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20164 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20164

     iCT 63A 4NO 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20167 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20167

     iCT 63A 4NC 24V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20232 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20232

     iCT 25A 2NO 48V 50Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20431 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20431

     iCT 25A 1NO 127V 60Hz contactor
    • Giá tốt nhất
     A9C20432 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9C20432

     iCT 25A 2NO 127V 60Hz contactor