Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Pratika

Industrial Plugs and Sockets

IEC 309 compliant plugs and sockets (formerly CEE type)

Pratika
   • 81 products available

    • Giá tốt nhất
     81378 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81378

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81379 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81379

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81380 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81380

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + N + E - 200...250 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81382 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81382

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81383

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81385 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81385

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81386 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81386

     PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81388 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81388

     PratiKa wander plug - straight - 125 A - 3P + E - 100...130 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81389 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81389

     PratiKa wander plug - straight - 125 A - 3P + N + E - 100...130 V AC - IP67
    • Giá tốt nhất
     81390 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     81390

     PratiKa wander plug - straight - 125 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67