Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

C60

Multi 9 miniature circuit-breakers up to 63A

Ngừng bán

Miniature circuit-breakers up to 63A

C60
   • 270 products available

    • Giá tốt nhất
     25337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25337

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 40A - B curve
    • Giá tốt nhất
     25472 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25472

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 40A - K curve
    • Giá tốt nhất
     26147 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     26147

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 40A - Z curve
    • Giá tốt nhất
     24706 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     24706

     C60 - circuit breaker - C60H - 1P - 50A - B curve
    • Giá tốt nhất
     25091 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25091

     C60 - circuit breaker - C60H - 1P - 50A - D curve
    • Giá tốt nhất
     25338 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25338

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 50A - B curve
    • Giá tốt nhất
     25473 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25473

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 50A - K curve
    • Giá tốt nhất
     24578 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     24578

     C60 - circuit breaker - C60N - 1P - 50A - D curve
    • Giá tốt nhất
     25339 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25339

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 63A - B curve
    • Giá tốt nhất
     25404 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     25404

     C60 - circuit breaker - C60L - 1P - 63A - C curve