Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

P25M

Multi 9 motor starter circuit-breaker up to 25A

Motor starter protection up to 25A

P25M
   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     21104 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     21104

     P25M - circuit breaker - P25M - 3P - 1A - curve
    • Giá tốt nhất
     21106 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     21106

     P25M - circuit breaker - P25M - 3P - 2.5A - curve
    • Giá tốt nhất
     21107 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     21107

     P25M - circuit breaker - P25M - 3P - 4A - curve
    • Giá tốt nhất
     21108 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     21108

     P25M - circuit breaker - P25M - 3P - 6.3A - curve
    • Giá tốt nhất
     21109 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     21109

     P25M - circuit breaker - P25M - 3P - 10A - curve