Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

CMA-CMV

Panel & DIN-rail mounted modular selector switches

PowerLogic and Acti 9 modular selector switches for ammeters and voltmeters

CMA-CMV
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     16017 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16017

     cam ammeter switch CMA - 3L-N - 90° - 20 A - for Ø 22.3 mm
    • Giá tốt nhất
     16018 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     16018

     cam voltmeter switch CMV - 3L and 3L-N - 45° - for Ø 22.3 mm
    • Giá tốt nhất
     15125 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15125

     voltmeter selector switch iCMV - 10 A
    • Giá tốt nhất
     15126 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15126

     ammeter selector switch iCMA - 10 A