Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Sepam serie 80

Protection Relays for Custom Applications

Sepam series 80 offers 16 types of digital current or voltage protection for any distribution system, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86

IEDs dedicated to Autoreclose and Check Synchronism protection
   • 15 products available

    • Giá tốt nhất
     59705 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59705

     base unit SEP888 for Sepam series 80 - 24…250 V - with mimic-based UMI
    • Giá tốt nhất
     59704 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59704

     base unit SEP383 for Sepam series 80 - 24…250 V - with advanced UMI
    • Giá tốt nhất
     59703 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59703

     base unit SEP080 for Sepam series 80 - 24…250 V - with basic UMI
    • Giá tốt nhất
     59608 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59608

     remote advanced UMI module DSM303 Sepam series 20, 40, 60, 80
    • Giá tốt nhất
     59660 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59660

     remote module connection cord CCA770 Sepam series 20,40,80 - L 0.6 m
    • Giá tốt nhất
     59661 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59661

     remote module connection cord CCA772 Sepam series 20,40,80 - L 2 m
    • Giá tốt nhất
     59662 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59662

     remote module connection cord CCA774 Sepam series 20,40,80 - L 4 m
    • Giá tốt nhất
     59707 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59707

     memory cartridge MMS020 Sepam series 80
    • Giá tốt nhất
     59668 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59668

     20 pins screw type connector CCA620 for Sepam series 20,40,60,80
    • Giá tốt nhất
     59629 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     59629

     1A/5A CT + IO current connector CCA634 for Sepam series 20, 40, 60, 80