Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Digital AMP / VLT/ FRE

DIN-rail mounted ammeter - voltmeter - frequencemeter

Acti 9 digital ammeters, voltmeters and frequency meters for basic panel instrumentation

Digital AMP / VLT/ FRE
  Quay lại   Basic panel metering

Digital AMP / VLT/ FRE

   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     15202 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15202

     modular digital ammeter iAMP - 230V - 0..10A
    • Giá tốt nhất
     15209 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15209

     modular digital ammeter iAMP - 230V - 5..5000A
    • Giá tốt nhất
     15201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15201

     modular digital voltmeter iVLT - 230V - 0..600V
    • Giá tốt nhất
     15208 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     15208

     modular frequency meter 20 to 100 Hz iFRE - 230V