Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Compact NS80H MA

Molded case circuit breakers for motor protection up to 37 kW

-

Compact NS80H MA
   • 7 products available

    • Giá tốt nhất
     28100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28100

     CIRCUIT BREAKER IEC 80A NEH MAG TRIP
    • Giá tốt nhất
     28101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28101

     MINIATURE CIRCUIT BREAKER 50A NS80H
    • Giá tốt nhất
     28102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28102

     CIRCUIT BREAKER IEC 25A NEH MAG TRIP
    • Giá tốt nhất
     28103 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28103

     CIRCUIT BREAKER, IEC 12.5A NEH MAG TRIP
    • Giá tốt nhất
     28104 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28104

     CIRCUIT BREAKER, IEC 6A NEH MAG TRIP
    • Giá tốt nhất
     28105 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28105

     CIRCUIT BREAKER, IEC 2A NEH MAG TRIP
    • Giá tốt nhất
     28106 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     28106

     CIRCUIT BREAKER, IEC 1A NEH MAG TRIP