Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

discrete I/O module Modicon Quantum - 16 I - 115 V AC - 8 O solid state

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range of product
  Modicon Quantum automation platform
  product or component type
  Mixed discrete I/O module
  discrete I/O number
  24
  Complementary
  discrete input number
  16 2 groups of 8
  addressing requirement
  1 input word
  0.5 output word
  network frequency limits
  47...63 Hz
  discrete input voltage
  115 V AC
  input voltage limits
  156 V during 10 s
  200 V during one cycle
  132 V typical
  voltage state 0 guaranteed
  0...20 V
  voltage state 1 guaranteed
  79...132 V 60 Hz
  85...132 V 50 Hz
  current state 0 guaranteed
  <= 0.5 mA
  current state 1 guaranteed
  <= 11 mA 50 Hz
  <= 13.2 mA 60 Hz
  input impedance
  14400 Ohm capacitive
  response time
  4.9...0.75 ms at state 0 to state 1
  7.3...12.3 ms at state 1 to state 0
  discrete output number
  8 2 groups of 4
  discrete output type
  Solid state
  discrete output voltage
  115 V
  output voltage limits
  156 V AC during 10 s
  200 V AC during 1 cycle
  85...132 V typical AC typical
  minimum load
  5 mA
  maximum load current
  <= 4 A per point
  <= 8 A per group
  <= 8 A per module
  voltage drop
  1.5 V
  absolute maximum output
  20 A 2 cycles per point
  26 A 3 cycles per group
  30 A 1 cycle per point
  30 A 2 cycles per group
  45 A 1 cycle per group
  10 A 3 cycles per point
  dV/dt
  400 V/µs
  leakage current
  <= 2 mA output circuit
  2.1 mA 115 V AC input circuit
  response time on output
  <= 0.5 ms at state 0 to state 1
  <= 0.5 ms at state 1 to state 0
  protection type
  Internal output protection by 5 A fuse per group
  On output by RC filter
  isolation between group
  1000 Vrms for 1 minute
  isolation between channels and bus
  1780 Vrms for 1 minute
  fault indication
  Blown fuse on output
  Loss of field power on output
  power dissipation
  5.5 W + (1.1 x total module load current)
  external power requirement
  85...132 V AC for output circuit
  local signalling
  1 LED green bus communication is present (Active)
  1 LED red no voltage in output and input (F)
  2 LEDs green output is turned on
  2 LEDs red fault detected on the input point
  2 LEDs red fault detected on the output point
  marking
  CE
  bus current requirement
  250 mA
  product weight
  0.45 kg
  Environment
  resistance to electrostatic discharge
  4 kV contact conforming to IEC 801-2
  8 kV on air conforming to IEC 801-2
  resistance to electromagnetic fields
  10 V/m 80...1000 MHz conforming to IEC 801-3
  ambient air temperature for operation
  0...60 °C
  ambient air temperature for storage
  -40...85 °C
  relative humidity
  95 % without condensation
  operating altitude
  <= 5000 m
  standards
  UL 508
  FM Class 1 Division 2
  CSA C22.2 No 142
  product certifications
  CUL
  Offer Sustainability
  Sustainable offer status
  Green Premium product
  RoHS (date code: YYWW)
  REACh
  Product environmental profile
  Product end of life instructions
  Available
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • French
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Phiên bản 3.0)
  User guide
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Quantum using EcoStruxure™ Control Expert - Discrete and Analog I/O, Reference Manual (Phiên bản 16)
  Quantum with Concept and ProWORX, Hardware Reference Guide (Phiên bản 05)
  Certificate
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CSA _225844_1437816_QUANTUM_FEB2017 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 8/6/18
  Kích cỡ 233.4 KB
  UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 2/11/19
  Kích cỡ 395.6 KB
  HazLoc_cCSAus_225844_70108543_Quantum_may2017 (Phiên bản 1.0)
  Declaration of conformity
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  DCC_QUANTUM_APR2017 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 8/6/18
  Kích cỡ 510.4 KB
  ACMA_RCM_QUANTUM_AUG2017 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 6/19/18
  Kích cỡ 233.5 KB
  End of Life Information
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Modicon Quantum automation platform, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 2/15/19
  Kích cỡ 200 B
  REACh Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 2/15/19
  Kích cỡ 200 B
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.