Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

140DDO35300 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140DDO35300

Standard environment

140DDO35300 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140DDO35300
Standard environment

discrete output module Modicon Quantum - 32 O solid state

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi