Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

140XTS00212 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả Modicon Quantum

Modicon Quantum - 140XTS00212

Standard environment

140XTS00212 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả Modicon Quantum
Modicon Quantum - 140XTS00212
Standard environment

CableFast system cable for Quantum module - 3.7 m - terminated - standard power

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi