Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range
  Acti 9
  device short name
  ICI
  product or component type
  Impulse counter
  range compatibility
  Prisma G door
  Prisma P door
  type of measurement
  Impulse number
  display type
  Electromechanical : 7 digit(s)
  maximum value measured
  9999999
  Complementary
  full scale display
  9999999
  impulse duration
  50 ms
  time between 2 impulse
  50 ms
  reset
  Without
  [Us] rated supply voltage
  230 V AC 50/60 Hz
  power consumption in VA
  0.15 VA
  mounting mode
  Fixed
  mounting support
  DIN rail
  Environment
  9 mm pitches
  4
  width
  36 mm
  height
  90 mm
  depth
  67 mm
  Offer Sustainability
  RoHS (date code: YYWW)
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 7.8)
  PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 7.8)
  PowerLogic Selection Guide - Print Version (Phiên bản 3.0)
  PowerLogic Selection Guide - Web Version (Phiên bản 3.0)
  Ngày 4/13/18
  Kích cỡ 1.1 MB
  CAD
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CI IMPULSE COUNTER DIN (Phiên bản 1.0)
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 210 KB
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 232.7 KB
  pulse meters (Phiên bản 1.0)
  Ngày 3/9/12
  Kích cỡ 9 KB
  Ngày 3/9/12
  Kích cỡ 1.5 KB
  Ngày 3/9/12
  Kích cỡ 18.5 KB
  Ngày 3/9/12
  Kích cỡ 3.1 KB
  pulse meters (Phiên bản 1.0)
  Ngày 2/27/12
  Kích cỡ 8.2 KB
  Ngày 2/27/12
  Kích cỡ 1.1 KB
  Ngày 2/27/12
  Kích cỡ 16.3 KB
  Ngày 2/27/12
  Kích cỡ 3 KB
  Catalogue page
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CI impulse counter (Phiên bản 6.2)
  Ngày 4/10/12
  Kích cỡ 86.1 KB
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 4/15/19
  Kích cỡ 200 B
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.