Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range
  Acti 9
  device short name
  IVLT
  product or component type
  Voltmeter
  range compatibility
  Prisma G door
  Prisma P door
  scale
  0-300 V
  technology type
  Ferromagnetic
  scale type
  Pseudo-linear scale over 90°
  mounting support
  DIN rail
  Complementary
  type of measurement
  Voltage
  accuracy class
  Class 1.5
  power consumption in VA
  2.5 VA
  power consumption in VA
  2.5 VA
  overload withstand
  1.2 Un, permanently
  2 Un, 5 s
  9 mm pitches
  8
  width
  70 mm
  height
  83 mm
  depth
  66 mm
  temperature drift
  +/- 0.03 %/°C
  connections - terminals
  Tunnel type terminal rigid 1.5...6 mm²
  Environment
  standards
  IEC 60051-1
  IEC 61000-4
  IEC 61010-1
  ambient air temperature for operation
  -25...50 °C
  reference temperature
  23 °C
  Offer Sustainability
  RoHS (date code: YYWW)
  REACh
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • French
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 7.7)
  PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 7.7)
  Catalogue for Panel Builders - Web Version (Phiên bản 3.0)
  Catalogue for Panel Builders - Print Version (Phiên bản 3.0)
  PowerLogic Selection Guide - Print Version (Phiên bản 3.0)
  PowerLogic Selection Guide - Web Version (Phiên bản 3.0)
  Ngày 4/13/18
  Kích cỡ 1.1 MB
  CAD
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  ANALOGIC VOLTMETER (Phiên bản 1.0)
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 342.3 KB
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 376.9 KB
  Catalogue page
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Panel Instruments Catalogue Pages - Web Version (Phiên bản 1.0)
  Panel Instruments Catalogue Pages - Print Version (Phiên bản 1.0)
  DIN rail analog AMP and VLT (Phiên bản 5.2)
  Ngày 4/10/12
  Kích cỡ 107.3 KB
  TI current transformers (Phiên bản 10.0)
  Ngày 12/1/15
  Kích cỡ 4.1 MB
  Declaration of conformity
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CH/CI/CMA/CMV/IM100/UM100 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 10/18/12
  Kích cỡ 22.8 KB
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.