Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range of product
  Multi 9
  product or component type
  Comb busbar
  device short name
  Combi PRF1
  accessory / separate part category
  Connection accessory
  poles description
  1P
  number of ways
  8 ways, type : 1 L with 18 mm pitch
  distance between way
  18 mm
  connector type
  Fork
  Length in 18 mm modules
  8
  length
  144 mm
  Complementary
  9 mm pitches
  16
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • Spanish
  • Portuguese
  • Danish
  • Russian
  • French
  • Italian
  • Finnish
  • German
  • Swedish
  • Dutch
  • Norwegian
  User guide
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PRF1 Master with led (Phiên bản 03)
  Ngày 1/19/15
  Kích cỡ 1,020.4 KB
  Ngày 1/19/15
  Kích cỡ 614.9 KB
  PRF1 surge arrester (Phiên bản 03)
  Ngày 9/26/11
  Kích cỡ 1.1 MB
  Ngày 9/26/11
  Kích cỡ 1 MB
  Instruction sheet
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PRF1 Master surge arrester (without led) (Phiên bản 07)
  Ngày 1/29/16
  Kích cỡ 1,001.4 KB
  Ngày 1/29/16
  Kích cỡ 595.4 KB
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.