Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

screws and phase barriers for NG125 Vigi NG125 - set of 4

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range of product
  NG125
  Vigi NG125
  device short name
  Screws and nuts
  product or component type
  Screws and nuts
  accessory / separate part category
  Connection accessory
  quantity per set
  Set of 4
  Complementary
  tightening torque
  6 N.m
  compatibility code
  Screws and nuts
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months 18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • Spanish
  • Russian
  • French
  • Italian
  • German
  • Chinese
  • Dutch
  User guide
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  NG125 circuit-breakers (Phiên bản 2012.09.21)
  Ngày 3/18/13
  Kích cỡ 406.6 KB
  NG125 accessories (Phiên bản 01)
  Ngày 10/22/18
  Kích cỡ 938.9 KB
  Ngày 10/22/18
  Kích cỡ 969.2 KB
  Instruction sheet
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Vigi NG125 - Add-on residual current module for NG125 circuit breakers (Phiên bản 2012.09.12)
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.