Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

33511 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả Micrologic

Micrologic - 33511

Products

33511 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả Micrologic
Micrologic - 33511
Products

Micrologic 5.0 trip unit - LSI - for NS 630b..1600 / NS 1600b..3200

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range of product
  NS1600b...3200
  NS630b...1600
  product or component type
  Control unit
  range compatibility
  Compact NS1600b...3200
  Compact NS630b...1600
  device application
  Distribution
  poles description
  3P
  4P
  protected poles description
  3t
  3t + N/2
  4t
  network type
  AC
  network frequency
  50/60 Hz
  trip unit name
  Micrologic 5.0
  trip unit technology
  Electronic
  trip unit protection functions
  Selective protection
  trip unit rating
  630 A ( 50 °C )
  800 A ( 50 °C )
  1000 A ( 50 °C )
  1250 A ( 50 °C )
  1600 A ( 50 °C )
  2000 A ( 50 °C )
  3200 A ( 50 °C )
  2500 A ( 50 °C )
  protection type
  Instantaneous short-circuit protection
  Overload protection (long time)
  Short time short-circuit protection
  Complementary
  mounting mode
  Drawout
  Fixed
  long time pick-up adjustment type Ir
  Adjustable
  long time pick-up adjustment range
  0.4...1 x In
  long time delay adjustment type
  Adjustable 9 settings
  [tr] long-time delay adjustment range
  0.7...16.6 s 7.2 x Ir
  0.7...24 s 6 x Ir
  12.5...600 s 1.5 x Ir
  thermal memory
  20 mn
  short-time pick-up adjustment type Isd
  Adjustable 9 settings
  [Isd] short-time pick-up adjustment range
  1.5...10 x Ir
  short-time delay adjustment type
  Adjustable 5 settings
  [tsd] short-time delay adjustment range
  0.02...0.5 s
  instantaneous pick-up adjustment type Ii
  Adjustable
  instantaneous pick-up adjustment range
  2...15 x In
  Off
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 10/11/18
  Kích cỡ 38.1 MB
  Instruction sheet
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 10/31/18
  Kích cỡ 4.1 MB
  Ngày 10/31/18
  Kích cỡ 2.6 MB
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.