Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XS8T2PC440LD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XS8T2PC440LD

Inductive sensors XS

XS8T2PC440LD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XS8T2PC440LD
Inductive sensors XS

inductive sensor XS8 26x26x26 - plastic - Sn15mm - 12..48VDC - M12

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Thêm vào Sản phẩm của tôi