Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XSAV11373EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense ATEX D

OsiSense ATEX D - XSAV11373EX

Inductives sensors XS

XSAV11373EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense ATEX D
OsiSense ATEX D - XSAV11373EX
Inductives sensors XS

rotation monitoring hazardous area - M30 - Sn10mm - 6..150c/mn - NC - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi