Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XSDC407139 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XSDC407139

Legacy Products

XSDC407139 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XSDC407139
Legacy Products

inductive sensor XSD 80x80x40 - plastic - Sn40mm - 12..48VDC - terminals

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi