Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XSDN401229

Inductive sensors XS

XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XSDN401229
Inductive sensors XS

inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi