Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XSPN05122L05 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XSPN05122L05

Inductive sensors XS

XSPN05122L05 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XSPN05122L05
Inductive sensors XS

inductive sensor XSP - cylindrical M18 - Sn 5 mm - cable 5m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi