Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

XSZB118 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

Xem tất cả OsiSense XU

OsiSense XU - XSZB118

General purpose

XSZB118 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Xem tất cả OsiSense XU
OsiSense XU - XSZB118
General purpose

accessory for sensor - Ø18mm - fixing clamp - plastic - with indexing

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Thêm vào Sản phẩm của tôi