Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

limit switch body ZCMD - 2NC+1NO - silver - snap action

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

 • Main
  range of product
  OsiSense XC
  series name
  Standard format
  product or component type
  Limit switch body
  device short name
  ZCMD
  design
  Miniature
  body type
  Plug-in body
  associated head
  ZCE01
  ZCE02
  ZCE05
  ZCE06
  ZCE07
  ZCE08
  ZCE09
  ZCE10
  ZCE11
  ZCE13
  ZCE14
  ZCE21
  ZCE24
  ZCE27
  ZCE28
  ZCE29
  ZCE62
  ZCE63
  ZCE64
  ZCE65
  ZCE66
  ZCE67
  ZCEF0
  ZCEF2
  ZCEG1
  ZCEH0
  ZCEH2
  body material
  Zamak
  number of poles
  3
  contacts type and composition
  2 NC + 1 NO
  contact operation
  Snap action
  Complementary
  product compatibility
  XCMD
  associated connection component
  ZCMC39L1
  ZCMC39L2
  ZCMC39L5
  electrical connection
  Plug-in without pre-cabled connection
  contacts insulation form
  Zb
  contacts material
  Gold plated contacts
  positive opening
  With
  minimum actuation speed
  0.01 m/min
  contact code designation
  C300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 0.75 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
  R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
  [Ui] rated insulation voltage
  300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
  300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508
  400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1
  resistance across terminals
  < 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
  [Uimp] rated impulse withstand voltage
  4 kV conforming to IEC 60664
  4 kV conforming to IEC 60947-1
  short-circuit protection
  6 A cartridge fuse gG
  electrical durability
  5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
  5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
  5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
  width
  30 mm
  height
  50 mm
  depth
  16 mm
  product weight
  0.055 kg
  Environment
  ambient air temperature for storage
  -40...70 °C
  Offer Sustainability
  Sustainable offer status
  Green Premium product
  RoHS (date code: YYWW)
  REACh
  Product environmental profile
  Product end of life instructions
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • French
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Limit switches OsiSense XC Standard (Phiên bản 1.0)
  Ngày 9/6/18
  Kích cỡ 63.2 MB
  CAD
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Bodies with gold contact type XCM D (Phiên bản 1.1)
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 20.7 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 1.5 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 2.5 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 9.7 KB
  Bodies with gold contact type XCM D (Phiên bản 1.1)
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 47.3 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 4.2 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 8.4 KB
  Ngày 1/22/16
  Kích cỡ 20.1 KB
  Certificate
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  XC... limit switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
  XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Phiên bản 1.0)
  Declaration of conformity
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  XC... limit switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
  End of Life Information
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 3/6/19
  Kích cỡ 200 B
  Product Environmental Profile
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Phiên bản 4.0)
  REACh Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 3/6/19
  Kích cỡ 200 B
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.