Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text

   Energy University - Energy education from anywhere for efficiency everywhere

   Free Online Courses
  • Default Alternative Text

   Advanced weather intelligence for electric utilities and renewable energy

  • Default Alternative Text

   10km to charge a phone? Discover in Strategy & Sustainability Highlights how we bring electricity closer to home.

   Read More