Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 • Casual team discussing energy and sustainability around a computer, sustainability consulting

  EcoStruxure™ Energy and Sustainability Services

  First, envision an energy-efficient, cost-effective and sustainable enterprise. Next, discover our EcoStruxure™ Energy and Sustainability Services (formerly known as Energy and Sustainability Services), including big data management, to turn this vision into your business reality.

  Read white paper
 • Default Alternative Text

  Sustainability Checks in at Hilton

  International hotelier finds Schneider Electric improves efficiency, experience and innovation at every level of its properties.

  Watch the video
  • Are you ready for Big Data? Corporate energy and sustainability management

   Discover how an enterprise-level cloud platform can collect and analyze data to enable efficiency and reduce cost.

  Overview shot of two pairs of hands reviewing big data analytics in forms of charts and graphs on paper and a tablet, sustainability reporting.

  Thử thách

  Bạn muốn tăng độ minh bạch của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu về phát triển bền vững và năng lượng. Đảm bảo giảm chi phí hoạt động và tăng độ ổn định nguồn là những ưu tiên của bạn. Tài nguyên là hữu hạn, nhưng bạn có dữ liệu phù hợp để hiểu được tình trạng hiện tại và biết cách sắp xếp ưu tiên cho những dự án của mình.
  Commercial building with lots of windows for energy efficiency, smart buildings in smart cities.

  Increase efficiency and profitability

  Facts

  • Blue earth Europe-Africa icon Natural gas prices in Europe have risen over 50% in one year.
  • Default Alternative Text 86% of companies use spreadsheets to track utility data, but only 33% are satisfied with it. 88% of those spreadsheets contain errors.