Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text

   Electric utilities

   A modern electric utility is a smart utility. Overcome evolving challenges and meet the needs of your customers, today and in the future, with our innovative solutions for utilities...

   See webinars
   Smart city lights in Bogota, Colombia

   Solutions for electric utilities