Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Aerial view of the Los Angeles, California, United States, smart city at dusk.

   Đo kiểm điện

   • Đọc

    • Read more about Schneider Electric solutions

     Định hướng hiệu quả sử dụng năng lượng mạng - Hệ thống đo lường PowerLogic

     Tổng quát về sản phẩm dành cho thiết bị đo PowerLogic được sử dụng trong ứng dụng công ty điện

     Đọc thêm
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Phân tích chất lượng nguồn cho các công ty điện

     Brochure ứng dụng PowerLogic tóm tắt lợi ích về phân tích chất lượng nguồn và giải pháp giám sát sự tuân thủ cho khách hàng của công ty điện

     Đọc thêm
    • Read more about Schneider Electric solutions

     Đo doanh thu cho công ty điện

     Brochure ứng dụng PowerLogic tóm tắt lợi ích của việc đo doanh thu cho khách hàng của công ty điện

     Đọc thêm
    • Read more about Schneider Electric solutions

     PowerLogic ION8650

     Tìm hiểu PowerLogic ION8650 - thiết bị đo chất lượng nguồn và năng lượng tại ổ cắm tiên tiến nhất, mang đến sự linh hoạt, độ ổn định và tổng hiệu suất tối ưu

     Đọc thêm
    • Read more about Schneider Electric solutions

     3 trụ cột để vận hành AMI hiệu quả

     Việc thực hiện hạ tầng đo lường tự động hóa (AMI) là một công việc phức tạp liên quan đến nhiều công nghệ. Bằng cách chỉ hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất nhưng lại có thể điều phối toàn bộ hệ thống một cách toàn diện, các công ty điện sẽ được phục vụ tốt nhất. Tài liệu này thảo luận về các yêu cầu khi lựa chọn một nhà cung cấp như vậy. Cụ thể, nhà cung cấp phải cung cấp 3 trụ cột để vận hành AMI hiệu quả: tập trung vào mục tiêu của công ty điện, chuyên môn về chương trình vận hành giúp đạt được mục tiêu và các chuyên gia CNTT trình độ cao và công cụ phần mềm mạnh mẽ để tích hợp dữ liệu do hệ thống AMI thu thập. Đọc thêm