Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 • Portrait of happy mature doctor holding digital tablet with team in meeting room, healthcare solutions

  Quản lý Vị trí Tài sản

  • Đọc

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Thông cáo báo chí - STANLEY Healthcare và Schneider Electric Công bố Liên minh Chiến lược Toàn cầu

    Các đơn vị dẫn đầu thị trường cùng hợp sức để giúp các bệnh viện tạo ra cơ sở vật chất thông minh thông qua dữ liệu và phân tích theo thời gian thực Đọc thêm
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Tài liệu kỹ thuật phổ thông – Nâng cao An toàn cho Bệnh nhân và Hiệu quả trong Bệnh viện với Công nghệ RFID và RTLS

    Tài liệu kỹ thuật phổ thông này cung cấp hướng dẫn về lợi ích của RFID và RTLS có thể đạt được thông qua việc tích hợp với hệ thống kiểm soát và giám sát an ninh. Đọc thêm