Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

  • Default Alternative Text

   Solutions

   Become more efficient, reduce costs and meet your sustainability goals with our comprehensive portfolio of integrated solutions. Discover innovation at every level.

   Learn more

   Discover Schneider Electric Solutions

   Optimize your energy consumption, maintain a healthy and productive environment, update aging facilities and connect to your integrated solutions anytime, anywhere

   Find solutions for your industry